Loading...
[Easy Credit] Lưu ý nhập liệu hệ thống đúng quy định

1/ Lý do thông báo:

Nhằm cải thiện chất lượng hồ sơ, giảm tỉ lệ hủy do các sai sót khi thu thập chứng từ và nhập liệu hệ thống.

2/ Nội dung thông báo:

Tỉ lệ hồ sơ bị hủy có xu hướng tăng rất cao trong thời gian gần đây do các lỗi phát sinh từ NVKD, đặc biệt các lỗi như sau:

2.1/ Thông tin Khách hàng giữa chứng từ và hệ thống không trùng khớp:

  • CMND/CCCD (Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp…)
  • Thông tin cá nhân của KH (Tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ…)
  • Sai/ thiếu thông tin địa chỉ của KH (công ty, thường trú, hiện tại)

2.2/ Cung cấp chứng từ không đúng quy định: mờ, mất góc, dấu mộc không rõ ràng, thiếu trang, chứng từ hết hạn,…

2.3/ Thiếu/ sai một số thông tin khoản vay trên HĐ vay so với hệ thống/ chứng từ khác (số tiền vay, thời hạn, sản phẩm,…)

Chi tiết xem Hướng dẫn nhập liệu chứng từ đúng quy định.

Lưu ý: Các trường hợp vi phạm quy định thu thập chứng từ và nhập liệu nhiều lần/ gian lận sẽ XỬ LÝ theo quy định hiện hành của EASY CREDIT.

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin