Loading...
[Easy Credit] Mở lại kênh giải ngân trực tiếp

1/ Lý do thông báo:

Đa đạng hóa hình thức giải ngân nhằm hỗ trợ tối ưu khách hàng.

2/ Nội dung thông báo:

Kể từ ngày 12/10/2021, Easy Credit chính thức mở lại kênh giải ngân TRỰC TIẾP (nhận tiền mặt tại quầy).

Lưu ý: Các hình thức giải ngân hiện tại vui lòng xem tại đây

Các bạn cập nhật thông tin hướng dẫn khách hàng!