Easy Credit mở rộng phạm vi kinh doanh toàn quốc

1/ Lý do thông báo:

Mở rộng phạm vi kinh doanh toàn quốc

2/ Nội dung thông báo:

Từ ngày 20.01.2021  Easy Credit thực hiện mở rộng phạm vi kinh doanh trên khắp 63 tỉnh thành

Ngoại trừ các Huyện Đảo, Huyện Giáp Biên giới và Huyện Miền Núi

(Chi tiết các khu vực ngoại trừ )

Lưu ý:

  • Những hồ sơ của Khách hàng không thuộc khu vực hỗ trợ vay sẽ bị TỪ CHỐI.
  • Trường hợp cố tình nhập sai địa chỉ hiện tại (tạm trú) để hồ sơ thuộc khu vực hỗ trợ được xem là GIAN LẬN.