Loading...
[Easy Credit] Ngưng nhập liệu trên Portal

Easy Credit thông báo về việc chính thức ngừng nhập liệu trên hệ thống Portal (Extranet) từ ngày 12/01/2022, cụ thể:

1/ Hệ thống sẽ ngưng tất cả các thao tác lên hồ sơ và xử lý hồ sơ trên luồng Portal kể từ thời gian thông báo trên, tất cả hồ sơ còn tồn đọng sẽ được chuyển qua luồng MFast xử lý

2/ Tất cả các thao tác lên hồ sơ và xử lý hồ sơ mới sẽ được thực hiện hoàn toàn trên luồng nhập liệu MFast

[Click vào đây] để xem chi tiết hướng dẫn nhập liệu hồ sơ trên MFast

Các bạn cập nhật thông tin nhé!