[Easy Credit] Nhập liệu lại theo luồng MFast

MFast thông báo, hiện tại Easy Credit đã hoàn tất kiểm tra các kết nối, hiện các bạn đã có thể lên hồ sơ theo luồng MFast rồi nhé.

Ngoài ra, dự kiến vào ngày 16/06/2021, Easy Credit sẽ thay đổi quy trình ký E – Sign, Sales chỉ cần tải hình ảnh CMND và hình Selfie, thay vì tải đầy đủ hồ sơ như trước đó.

Hết tháng 6, dự kiến sẽ đóng luồng lên hồ sơ bằng Portal MFast, các bạn lưu ý thực hiện lên hồ sơ theo luồng MFast từ bây giờ nhé

Các bạn cập nhật thông tin!