Loading...
[Easy Credit] Nhập mã OTP xác thực thông tin khách hàng

Easy Credit thông báo về việc lấy mã OTP xác thực khách hàng tại Trang AF1 trên Portal, để hỗ trợ thẩm định được nhanh hơn

Thời gian áp dụng: Ngày 19/07/2021

Lưu ý:

  • Nếu không nhập OTP thành công thì vẫn xử lý theo luồng thông thường
  • Hồ sơ qua đường API (Nhập trực tiếp trên MFast) không yêu cầu phải nhập OTP

Các bạn cập nhật thông tin nhé !