[Easy Credit] Quy định nhập thông tin bổ sung

1/ Lý do thông báo:

Bổ sung trường thông tin nhập liệu mới trên hệ thống nhập liệu Portal Easy Credit

Điều chỉnh thay thế nội dung Quy định V/v nhập thông tin CMND/CCCD khác của khách hàng trên hệ thống.

2/ Nội dung thông báo:

Trên hệ thống Portal EC, bổ sung thêm 2 trường thông tin mới:

  • CMND/CCCD khác: bắt buộc nhập trong trường hợp khách hàng có từ 2 CMND/CCCD trở lên. NVKD nhập CMND/CCCD khác của khách hàng tại trường “Giấy tờ tùy thân” ở bước Thông tin cơ bản:
  • Mã số khác: NVKD nhập Mã số BHYT/mã số BHXH/mã HĐTD trong trường hợp vay theo các sản phẩm tương ứng với từng mã số.

Ví dụ:

  • Khách hàng vay theo BHYT nhập Mã số khác như sau: DN7480112312345
  • Khách hàng vay theo BHXH nhập mã số khác như sau: 5813000892
  • Khách hàng vay theo HĐTD còn hiệu lực nhập mã số khác như sau: EASY CREDIT: 5000002826

3/ Lưu ý:

NVKD vui lòng thu thập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, trường hợp không bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, hồ sơ sẽ bị HỦY.

4/ Ngày áp dụng: Từ ngày 07/12/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin nhé!

Bài viết liên quan

[Easy Credit] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau: 1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast 2/ Dự án áp dụng: Easy Credit 3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ...

[Easy Credit] Ngưng nhập liệu trên Portal

Easy Credit thông báo về việc chính thức ngừng nhập liệu trên hệ thống Portal (Extranet) từ ngày 12/01/2022, cụ thể: 1/ Hệ thống sẽ ngưng tất cả các thao tác lên hồ sơ và xử lý hồ sơ trên...

[Easy Credit] Điều chỉnh quy định sản phẩm vay theo hợp đồng tín dụng khác

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh quy định sản phẩm “Vay theo HĐTD còn hiệu lực tại TCTD khác”. 2/ Nội dung thông báo: 3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 04/01/2022 đến khi có thông báo mới. [Click vào...

[Easy Credit] Triển khai lên hồ sơ vay theo luồng MFast

Easy Credit thông báo, kể từ ngày 10/01/2022, chính thức ngừng nhập hồ sơ theo luồng trên Portal Easy Credit và chuyển hẳn sang luồng nhập hồ sơ trên MFast. Không nhập song song hai luồng như hiện tại Các...

[Easy Credit] Cập nhật quy định về số hợp đồng đang hoạt động khi vay vốn

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh thông báo về yêu cầu NVKD khai thác thông tin về số hợp đồng đang hoạt động của khách hàng, tại các TCTD khác trước khi nộp hồ sơ tại Easy Credit. 2/...