Loading...
[Easy Credit] Quy định nhập thông tin bổ sung

1/ Lý do thông báo:

Bổ sung trường thông tin nhập liệu mới trên hệ thống nhập liệu Portal Easy Credit

Điều chỉnh thay thế nội dung Quy định V/v nhập thông tin CMND/CCCD khác của khách hàng trên hệ thống.

2/ Nội dung thông báo:

Trên hệ thống Portal EC, bổ sung thêm 2 trường thông tin mới:

  • CMND/CCCD khác: bắt buộc nhập trong trường hợp khách hàng có từ 2 CMND/CCCD trở lên. NVKD nhập CMND/CCCD khác của khách hàng tại trường “Giấy tờ tùy thân” ở bước Thông tin cơ bản:
  • Mã số khác: NVKD nhập Mã số BHYT/mã số BHXH/mã HĐTD trong trường hợp vay theo các sản phẩm tương ứng với từng mã số.

Ví dụ:

  • Khách hàng vay theo BHYT nhập Mã số khác như sau: DN7480112312345
  • Khách hàng vay theo BHXH nhập mã số khác như sau: 5813000892
  • Khách hàng vay theo HĐTD còn hiệu lực nhập mã số khác như sau: EASY CREDIT: 5000002826

3/ Lưu ý:

NVKD vui lòng thu thập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, trường hợp không bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, hồ sơ sẽ bị HỦY.

4/ Ngày áp dụng: Từ ngày 07/12/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin nhé!