[Easy Credit] Quy định nhập thông tin CMND/ CCCD khác trên hệ thống

Easy Credit thông báo yêu cầu 100% NVKD thu thập thông tin số CMND/CCCD khác tại bước khởi tạo hồ sơ vay, đây là nội dung bắt buộc đối với Khách hàng có từ 2 CMND/CCCD trở lên, cụ thể:

1/ Đối với luồng Extranet: các bạn thực hiện nhập thông tin CMND/CCCD KHÁC của khách hàng tại trường “Nơi làm việc hiện tại của bạn” trên trang AF3 theo cú pháp như sau:

<Số CMND khác của KH> khoảng trắng <Tên công ty>

Ví dụ: 321565893 Công ty tài chính cổ phần điện lực

2/ Đối với luồng API: Các bạn thực hiện nhập thông tin CMND/CCCD KHÁC của khách hàng tại trường “Tên công ty” theo cú pháp:

<Số CMND khác của KH> khoảng trắng <Tên công ty>

Ví dụ: 381520879 Công ty TNHH MTV Sao Mai

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-13.png

Các bạn vui lòng thu thập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, các trường hợp khách hàng từ hai CMND/CCCD trở lên mà không bổ sung được CMND/CCCD khác, hồ sơ sẽ bị HỦY.

3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng từ ngày 25/10/2021 cho đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin!