Loading...
[Easy Credit] Quy định nhập thông tin địa chỉ khách hàng có đơn vị hành chính cập nhật

1/ Lý do thông báo:

Nhập thông tin đơn vị hành chính mới nhất theo địa chỉ chi tiết của khách hàng (tạm trú và thường trú) mà hệ thống Easy Credit chưa cập nhật.

2/ Nội dung thông báo:

NVKD nhập địa chỉ khách hàng theo quy định cụ thể như sau:

  • Tại các trường đơn vị hành chính từ cấp xã trở lên (xã/huyện/tỉnh/thành phố), các bạn chọn đơn vị hành chính theo DANH SÁCH hệ thống đang có.
  • Tại trường nhập thông tin địa chỉ chi tiết, NVKD nhập thông tin địa chỉ chi tiết đúng theo đơn vị hành chính cập nhật của khách hàng và sau đó ghi chú đơn vị hành chính chưa cập nhật đặt trong ngoặc theo cú pháp:

Địa chỉ chi tiết, đơn vị hành chính cập nhật (đơn vị chưa cập nhật).

Ví dụ:

- 125 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức trước đây thuộc Quận 2, TP HCM.

- Cú pháp đúng: 125 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức (Quận 2).

3/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/10/2021 đến khi có thông báo mới.

Các bạn cập nhật thông tin!