[Easy Credit] Tạm đóng một vài sản phẩm theo luồng MFast

Easy Credit thông báo về việc tạm đóng các sản phẩm trên luồng MFast vì chưa tích hợp được trường Số CMND khác và Mã số khác.

Các sản phẩm tạm dừng:

  • Vay theo bảo hiểm y tế
  • Vay theo bảo hiểm y tế và sao kê lương
  • Vay theo hợp đồng tín dụng còn hiệu lực

Các sản phẩm trên vẫn áp dụng theo luồng nhập liệu trên Portal Easy Credit theo thông báo trước đó

Vì vậy, các bạn lưu ý tùy theo luồng hồ sơ để chọn đúng sản phẩm tư vấn cho khách hàng

SẢN PHẨM EASYCREDIT
LUỒNG MFAST LUỒNG PORTAL EASYCREDIT
  • Hóa đơn điện
  • Vay theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
  • Hóa đơn điện
  • Vay theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
  • Vay theo Bảo hiểm y tế
  • Vay theo BHYT + Sao kê lương
  • Vay theo Hợp đồng tín dụng còn hiệu lực

MFast sẽ thông báo đến các bạn ngay khi các sản phẩm trên được tích hợp trên hệ thống

Chi tiết sản phẩm Easy Credit, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Các bạn cập nhật thông tin !

Bài viết liên quan

[Easy Credit] Điều chỉnh chính sách bán hàng

MFast thông báo điều chỉnh chính sách bán hàng như sau: 1/ Đối tượng áp dụng: Toàn bộ người dùng trên MFast 2/ Dự án áp dụng: Easy Credit 3/ Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ...

[Easy Credit] Ngưng nhập liệu trên Portal

Easy Credit thông báo về việc chính thức ngừng nhập liệu trên hệ thống Portal (Extranet) từ ngày 12/01/2022, cụ thể: 1/ Hệ thống sẽ ngưng tất cả các thao tác lên hồ sơ và xử lý hồ sơ trên...

[Easy Credit] Điều chỉnh quy định sản phẩm vay theo hợp đồng tín dụng khác

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh quy định sản phẩm “Vay theo HĐTD còn hiệu lực tại TCTD khác”. 2/ Nội dung thông báo: 3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 04/01/2022 đến khi có thông báo mới. [Click vào...

[Easy Credit] Triển khai lên hồ sơ vay theo luồng MFast

Easy Credit thông báo, kể từ ngày 10/01/2022, chính thức ngừng nhập hồ sơ theo luồng trên Portal Easy Credit và chuyển hẳn sang luồng nhập hồ sơ trên MFast. Không nhập song song hai luồng như hiện tại Các...

[Easy Credit] Cập nhật quy định về số hợp đồng đang hoạt động khi vay vốn

1/ Lý do thông báo: Điều chỉnh thông báo về yêu cầu NVKD khai thác thông tin về số hợp đồng đang hoạt động của khách hàng, tại các TCTD khác trước khi nộp hồ sơ tại Easy Credit. 2/...