Loading...
[Easy Credit] Tạm đóng một vài sản phẩm theo luồng MFast

Easy Credit thông báo về việc tạm đóng các sản phẩm trên luồng MFast vì chưa tích hợp được trường Số CMND khác và Mã số khác.

Các sản phẩm tạm dừng:

  • Vay theo bảo hiểm y tế
  • Vay theo bảo hiểm y tế và sao kê lương
  • Vay theo hợp đồng tín dụng còn hiệu lực

Các sản phẩm trên vẫn áp dụng theo luồng nhập liệu trên Portal Easy Credit theo thông báo trước đó

Vì vậy, các bạn lưu ý tùy theo luồng hồ sơ để chọn đúng sản phẩm tư vấn cho khách hàng

SẢN PHẨM EASYCREDIT
LUỒNG MFAST LUỒNG PORTAL EASYCREDIT
  • Hóa đơn điện
  • Vay theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
  • Hóa đơn điện
  • Vay theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
  • Vay theo Bảo hiểm y tế
  • Vay theo BHYT + Sao kê lương
  • Vay theo Hợp đồng tín dụng còn hiệu lực

MFast sẽ thông báo đến các bạn ngay khi các sản phẩm trên được tích hợp trên hệ thống

Chi tiết sản phẩm Easy Credit, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Các bạn cập nhật thông tin !