Loading...
[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

1/ Lý do thông báo:

Nhằm nâng cấp và tăng cường sự ổn định của hệ thống.

2/ Nội dung thông báo:

Thời gian hệ thống của EASY CREDIT sẽ ngưng hoạt động để bảo trì:

  • Bắt đầu: 04: 00 AM giờ  ngày 11/09/2021
  • Kết thúc: 08:00 AM giờ ngày 11/09/2021

Các bạn lưu ý không đăng nhập và lên hồ sơ trong khoảng thời gian đề cập ở trên.

Các bạn cập nhật thông tin nhé !