Loading...
[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

Easy Credit thông báo bảo trì hệ thống nhằm nâng cấp và tăng cường sự ổn định.

Vì vậy, từ ngày 06/05/2022, để không ảnh hưởng đến hồ sơ khách hàng, các bạn lưu ý không lên mới và xử lý hồ sơ cho đến khi Easy hoàn tất bảo trì hệ thống

MFast sẽ thông báo lại ngay khi đối tác hoàn tất

Các bạn cập nhật thông tin nhé !