Loading...
[Easy Credit] Thông báo bổ sung hình chân dung khách hàng

1/ Lý do thông báo:

  • Tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao sang hệ thống mới.
  • Đồng bộ chứng từ chung cho tất cả các sản phẩm.

2/ Nội dung thông báo:

Đối với tất cả sản phẩm trên hệ thống Portal, NVKD tải  “Hình ảnh chân dung khách hàng” tại bước Chấp nhận chờ duyệt sau khi chọn khoản vay cho khách hàng.

3/ Ngày áp dụng: Áp dụng từ ngày 21/09/2021

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin nhé!