[Easy Credit] Thông báo thời gian bảo trì hệ thống

1/ Lý do thông báo:

Nhằm nâng cấp và tăng cường sự ổn định của hệ thống.

2/ Nội dung thông báo:

Thời gian hệ thống của EASY CREDIT sẽ ngưng hoạt động để bảo trì :

Bắt đầu: 11 giờ 00 ngày 03/12/2020

Kết thúc: 13 giờ 30 ngày 03/12/2020

Đề nghị Sales không đăng nhập và lên hồ sơ mới trong khoảng thời gian đề cập ở trên.

Anh/chị cập nhật thông tin