Loading...
[Easy Credit] Triển khai các sản phẩm cho vay tiền mặt mới từ ngày 15/10/2020

1/ Lý do thông báo:

Nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và đáp ứng tốt nhu cầu vay tiêu dùng của KH tại EASY CREDIT.

2/ Nội dung thông báo:

Dự kiến từ ngày 15/10/2020 (*),EASY CREDIT sẽ triển khai các sản phẩm cho vay tiền mặt mới, cụ thể như sau:

Các điều kiện của sản phẩm mới

Các điều kiện chung của Khách hàng

Chi tiết sản phẩm mới của Easy Credit: Xem tại đây

NVKD lưu ý:

  • Quy định này áp dụng cho những hồ sơ đủ điều kiện được phê duyệt kể từ ngày 15/10/2020.
  • NVKD cần tư vấn chính xác về khoản vay tối đa được áp dụng theo quy định của EASY CREDIT. Hồ sơ vượt quá mức tối đa theo quy định sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ.

(*) Sản phẩm mới có thể triển khai sớm hơn ngày dự kiến

3/ Ngày áp dụng:

Từ ngày 15/10/2020 cho đến khi có thông báo mới.