Loading...
[Easy Credit] Triển khai sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ

1/ Lý do thông báo

Easy Credit thông báo triển khai sản phẩm “Cho vay tiền mặt dành cho KH có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực”

2/ Nội dung thông báo

Thông tin sản phẩm vay theo Bảo hiểm nhân thọ:

Chi tiết về sản phẩm, các bạn xem tại [Sổ tay sản phẩm]

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 21/06/2021 cho đến khi có thông báo mới nhất

Các bạn cập nhật thông tin, và mở rộng bán hàng đối với khách hàng này nhé!