Loading...
[Easy Credit] Triển khai sản phẩm vay tiêu dùng cho khách hàng có thẻ hội viên Coop Mart

1/ Lý do thông báo:

Đa dạng hóa các sản phẩm triển khai.

Đẩy mạnh doanh số giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

2/ Nội dung thông báo:

Kể từ ngày 20/10/2021, Easy Credit chính thức triển khai sản phẩm “Vay tiêu dùng dành cho khách hàng là hội viên của chuỗi bán lẻ Coop Mart”, cụ thể:

Chi tiết sản phẩm Easy Credit, các bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Sản phẩm đã được triển khai trên cả hai luồng Portal Easy Credit và MFast

Lưu ý tên các sản phẩm Coop Mart trên MFast:

  • MBS_STANDARD: MKT_MBS_STA_IMX_TD_PBL
  • MBS_VIP: MKT_MBS_VIP_IMX_TD_PBL
  • MBS_PREMIUM: MKT_MBS_PRE_IMX_TD_PBL

3/ Ngày áp dụng: Từ ngày 20/10/2021 đến khi có thông báo mới

Các bạn cập nhật thông tin hướng dẫn khách hàng nhé!