[Easy Credit] Thông báo bảo trì hệ thống

Easy Credit thông báo thời gian bảo trì hệ thống:

  • Bắt đầu: 12:00 ngày 30/03/2021
  • Kết thúc: Đến hết 23:59 ngày 31/03/2021

Trong thời gian bảo trì, Các bạn không lên hồ sơ mới nhé, những hồ sơ tạo mới trong thời gian này có khả năng bị hủy hoặc từ chối do lỗi bảo trì, những hồ sơ đang có trên hệ thống vẫn chạy bình thường

Các bạn cập nhật thông tin !