Loading...
[Fe Credit] Tạm dừng bán sản phẩm CRC/GNN/IPP trên MFast

MFAST xin thông báo:

Từ ngày 04/07/2020 sẽ ngừng bán sản phẩm CRC/GNN/IPP của dự án FE Credit trên MFast. Các hồ sơ CRC/GNN/IPP nhập lên MFast sau đó sẽ không được tính phí. Các hồ sơ đã nhập lên trước ngày 04 nếu giải ngân vẫn được tính hoa hồng bình thường.

Anh/chị cập nhật thông tin