Loading...
Thưởng nóng 100,000đ cho MFaster giải ngân dự án MCredit theo quy trình BPM mới

Nhằm chào mừng ngày ra mắt quy trình tải và giải ngân hồ sơ vay BPM mới thuộc MCredit, MFast có quà dành cho các thành viên đầu tiên giải ngân dự án như sau:

1/ Thời gian triển khai: 06/07/2022

2/ Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm BPM mới - MCredit

3/ Nội dung chương trình

Thưởng ngay 100,000 VNĐ cho 100 MFaster đầu tiên có hồ sơ giải ngân thành công sản phẩm BPM mới (Trên nền tảng MFast)

Lưu ý:

  • Mỗi MFaster chỉ nhận tối đa 1 giải trong thời gian triển khai chương trình
  • Tại thời điểm trao giải, người dùng vẫn còn hoạt động

4/ Thời gian trao giải

MFast sẽ chi trả giải thưởng cho các MFaster sau 3 ngày kể từ ngày đạt đủ số lượng. Giải thưởng sẽ được chi trả vào ví tích lũy trên MFast

Tham khảo sản phẩm MCredit:

Quà ngay trước mắt mà không lấy thì quá uổng. Số lượng có hạn nên nhanh tay lấy giải thưởng ngay bạn ơi!

Chúc các bạn thành công!