Hỗ trợ bán hàng

Nếu bạn là một tư vấn viên giỏi, tuy nhiên lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, thì bạn yên tâm đã có nghiệp vụ “Hỗ Trợ Bán Hàng”, là vai trò TƯ VẤN sản phẩm và THU HỒ SƠ khách hàng. Từ cuộc hẹn mà MFAST gửi đến và Xử lý cho đến khi hoàn tất. 

Đây là nghiệp vụ cần phải tạo code dự án tài chính. Nhận 70% hoa hồng

Để tạo code dự án tài chính. Bạn xem hướng dẫn Tại Đây

Để lên hồ sơ tại nghiệp vụ “Hỗ trợ bán hàng”, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ, chọn “Tài Chính”

Bước 2: Chọn “Của MFast”

Bước 3: Chọn khách hàng từ MFast gửi đến

Bước 4: Chọn các trạng thái để theo dõi hồ sơ, trường hợp khách hàng đồng ý vay, chọn trang thái “Khởi tạo hồ sơ vay” để tiếp tục

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin khách hàng vay theo quy định

Bước 6: Tải hình ảnh chứng từ theo yêu cầu sản phẩm và chọn “Hoàn tất hồ sơ” để kết thúc

Bước 7: Tiếp tục theo dõi trạng thái hồ sơ cho đến khi hoàn tất