Loading...
Hoàn phí kiểm tra Sim trực tiếp trên MFast

MFast thông báo đã hoàn tất tính năng hoàn phí kiểm tra Sim trực tiếp đối với những hồ sơ MCredit giải ngân thành công. Cụ thể:

  • Áp dụng cho tất cả người dùng MFast bán hàng dự án MCredit và có hồ sơ giải ngân thành công ở tất cả sản phẩm
  • Thời gian hoàn phí kiểm tra Sim: ngay sau khi loan giải ngân thành công
  • Hình thức hoàn phí: hoàn vào ví tiện ích dùng để kiểm tra Sim và không quy đổi tiền mặt hay hình thức khác
  • Điều kiện xét hoàn phí:
    • Căn cứ theo CMND/CCCD được giải ngân thành công có phát sinh lần kiểm tra Sim có phí cao nhất trong 30 ngày tính từ ngày khởi tạo hồ sơ (giải ngân) trở về trước
    • Các bạn cần nhập đúng thông tin CMND/CCCD khi kiểm sim, và khi lên hồ sơ phải khớp nhau
    • Khuyến khích mỗi Sale tự kiểm tra Sim và lên hồ sơ để được hoàn phí này

Bạn có thể theo dõi các hồ sơ được hoàn phí tại mục Lịch sử trong tính năng "Tra cứu thông tin" (Như hình minh họa)

Ngoài ra, các hồ sơ MCredit giải ngân từ 01/08/2021 đến trước 11:00 AM ngày 24/08/2021 sẽ được xử lý và thưởng vào ví tiện ích chậm nhất ngày 31/08/2021

[Click vào đây] để xem chi tiết sản phẩm Vay theo Sim

Với tính năng này, các bạn hãy đẩy mạnh bán hàng hơn nữa đối với sản phẩm Sim nhé!