Loading...
Hoàn tất chi trả hoa hồng mở tài khoản trực tuyến OCB

MFast thông báo đã hoàn tất chi trả hoa hồng mở tài khoản OCB Online tính đến ngày 18/11/2021

MFast thông báo lại thời gian trả hoa hồng đối với mở tài khoản ngân hàng Online như sau:

Dự án Thời gian trả hoa hồng
MB Bank Ngay khi tạo tài khoản thành công
CIMB Bank Ngay khi tạo tài khoản thành công
TNex MSB Ngay khi tạo tài khoản thành công
Cake VP Bank Ngay khi tạo tài khoản thành công
Omni OCB Vào lúc 18h00 ngày tiếp theo

Các trường hợp khách hàng đã mở tài khoản thành công nhưng chưa trả kết quả, các bạn nhập thông tin tại trang hoahong.mfast.vn để được hỗ trợ cập nhật và chi trả cho những trường hợp thỏa điều kiện vào ngày 10 hàng tháng

[Click vào đây] Để dẫn đến trang xem kết quả các trường hợp nhập thông tin hỗ trợ

[Click vào đây] Để tìm hiểu thêm về sản phẩm mở tài khoản Online

Các bạn cập nhật thông tin nhé!