Hoàn tất chi trả hoa hồng TNex

MFast xin thông báo đã hoàn tất chi trả các trường hợp mở tài khoản TNex thành công, thỏa theo điều kiện mới phát sinh từ 14h00 ngày 23/08/2022 đến hết ngày 24/08/2022 theo thông báo tạm ngưng chi trả hoa hồng trước đó

Các trường hợp mở tài khoản Cake thành công mà chưa được ghi nhận hoa hồng, các bạn nhập thông tin khác hàng tại: http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trợ nhé.

[Click vào đây] để xem hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến trên MFast

Các bạn cập nhật thông tin !