Tư vấn bán hàng

Trường hợp bạn là một tư vấn viên rất giỏi, nhưng khách hàng ở xa và bạn không thể đến...