Hướng dẫn thao tác tư vấn khách hàng vay

Các bước thao tác cho nghiệp vụ Tư vấn khách hàng vay: Bước 1: Tại trang chủ, chọn "Tài chính"...