Hướng dẫn định danh tài khoản trên MFast

Để xác thực người dùng, cũng như bảo mật tài khoản của bạn trên MFast. Bạn thực hiện các bước...