Liên kết tài khoản ngân hàng trên MFast như thế nào ?

Để thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng, bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: Tại thanh công...