Tại sao phải liên kết tài khoản ngân hàng ?

Hoa hồng bạn kiếm được từ MFast sẽ được chuyển lên ví tích lũy ngay lập tức trên mỗi giao...