Hướng dẫn ứng tuyển nghiệp vụ tài chính

Để ứng tuyển tạo code bán hàng tài chính, trước tiên bạn phải hoàn tất việc Định danh tài khoản,...