Loading...
[Home] Tạm dừng tạo tài khoản thi Online đợt 4 tháng 5

Trong đợt 4 tháng 05/2022, hệ thống E-learning của Home Credit đang trong tình trạng quá tải nên sẽ không thể tạo tài khoản cho nhân viên kinh doanh đăng ký mới – ngày 23/05/2022.

Nhân viên kinh doanh có nhu cầu tham gia lớp đào tạo có thể tham gia vào đợt 3 (18/05/2022 – 26/05/2022) hoặc vào tuần tiếp theo của tháng 06/2022. Hạn chót MFast nhận đăng ký thi lại vào đợt 3 (18/05 – 26/05) đến hết ngày 16/05/2022 tại link http://hotro.mfast.vn

Việc mở lớp E-learning vào tháng 06/2022, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi có lịch thi tiếp theo.

Các bạn cập nhật thông tin nhé !