Home Credit tạm ngưng hỗ trợ đối tác trong kỳ nghỉ TeamBuilding

Home Credit thông báo hoạt động TeamBuilding từ 17/06/2022 – 20/06/2022. Trong thời gian này, Home sẽ tạm ngưng hỗ trợ đối tác cập nhật kết quả hồ sơ cũng như các thông tin vận hành khác.

Vì vậy, các hồ sơ đang xử lý trong thời gian này, MFast sẽ cập nhật ngay khi Home Credit quay trở lại làm việc và trả kết quả hồ sơ

Các bạn nắm thông tin để tư vấn cho khách hàng nhé!