Loading...
[Home] Thông báo nâng cấp hệ thống

Home Credit xin thông báo về việc bảo trì hệ thống để nâng cấp trải nghiệm bán hàng và, cập nhật dữ liệu khách hàng được tốt hơn.

Trong thời gian nâng cấp, Home sẽ tạm dừng trả kết quả hồ sơ khách hàng từ ngày 17/06/2022, MFast sẽ thông báo đến bạn khi Home Credit hoàn tất và cập nhật kết quả. Trong thời gian nâng cấp, hoạt động bán hàng, lên hồ sơ vay vẫn không ảnh hưởng.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!