Loading...
Hướng dẫn chức năng rút tiền trên Portal MFast

Hiện tại, MFast đã cho phép đối tác có thể yêu cầu rút tiền cũng như đối soát phí dịch vụ hàng tháng trên Portal. Hướng dẫn chi tiết như bên dưới:

1/ Đăng nhập vào Portal tại trang https://mfast.vn/ bằng SĐT đăng ký MFast

2/ Chọn mục "Yêu cầu rút tiền". Tại đây sẽ có 2 hình thức thanh toán :

  • Tạm ứng
  • Đối soát

Đối tác lựa chọn đúng hình thức theo yêu cầu, sau đó tải các chứng từ thanh toán theo quy định (Chọn "Tải file mẫu" để tải mẫu chứng từ)

Trạng thái, thời gian quy định xử lý các yêu cầu từ đối tác:

Trạng thái Tiến trình Thời gian
Chờ duyệt Tạm ứng Chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ khi đối tác tải đủ chứng từ theo quy định
Đang chuyển khoản Tạm ứng
Thành công/ Thất bại Tạm ứng  
Đang duyệt chứng từ Đối soát Chậm nhất trong 3 - 5 ngày làm việc (kể từ lúc đối tác hoàn tất tải hồ sơ ở bước 5)
Duyệt chứng từ thành công - Chờ chuyển khoản Đối soát Chậm nhất 3 ngày làm việc khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán 
Thành công/ Thất bại Đối soát  

Chi tiết quy trình đối soát giữa đối tác và MFast, [Click vào đây] để xem chi tiết

Một số lưu ý khi gửi yêu cầu rút tiền trên MFast:

  • Yêu cầu tối thiểu số tiền rút mỗi lần là 20 triệu
  • Tổng số tiền tạm ứng không được vượt quá 70% số dư trong ví MFast (Theo số dư tạm ứng có thể rút đã được tính trên Portal)
  • Tất cả Đối tác cần thực hiện đối soát hàng thángxuất hóa đơn tài chính hợp lệ trên tất cả phí dịch vụ phát sinh trong mỗi tháng.
  • Lệnh tạm ứng phát sinh trong tháng T sẽ được thực hiện sau khi Đối tác hoàn tất lệnh đối soát của tháng T-1.
  • Các khoản tạm giữ hoa hồng về quy định Del theo từng dự án, vẫn được cập nhật trực tiếp khi thỏa điều kiện hoàn trả.
  • Các Dự án được áp dụng theo chính sách riêng hoặc các khoản tạm giữ/thưởng thêm/khấu trừ sẽ vẫn thực hiện chốt vào kỳ đối soát hàng tháng theo các điều khoản trong thỏa thuận hợp đồng đã ký hai bên.