Hướng dẫn giới thiệu bạn bè tham gia MFast

Bằng cách giới thiệu cơ hội gia tăng thu nhập trên MFast đến với bạn bè và người xung quanh, bạn sẽ nhận 20% hoa hồng trên tổng số hoa hồng từ nhóm người dùng do bạn giới thiệu.

Khi giới thiệu người tham gia MFast, bạn cần thực hiện đúng các thao tác sau để được tính cộng tác viên hợp lệ và nhân hoa hồng gián tiếp:

– Bước 1: Tại Trang chủ, chọn Cộng tác viên ở thanh menu dưới cùng

– Bước 2: Chọn Thêm cộng tác viên

– Bước 3: Chọn [Gửi link cài đặt MFast] để gửi link cài đặ cho người mà bạn cần giới thiệu

– Bước 4: Hướng dẫn cộng tác viên của bạn cài đặt MFast và nhập mã giới thiệu của bạn khi đăng ký tài khoản.