Loading...
[CIMB Bank] Hướng dẫn khách hàng truy cập camera

Hiện tại, hồ sơ CIMB đang ở bước Chưa hoàn tất đăng ký rất nhiều, vì lý do khi khách hàng đăng ký trên hệ điều hành Android không truy cập được vào camera để chụp ảnh CMND/ CCCD, và ảnh chân dung nên không đi tiếp được hồ sơ

Hướng dẫn Khách hàng thực hiện các bước sao để chụp ảnh và hoàn tất tiếp hồ sơ như sau:

  • Ưu tiên Copy link ra trình duyệt (Safari, GG Chrome,...)
  • Mở quyền truy cập Camera (Video 1)
  • Xóa bộ nhớ đệm (Cache) sau đó nhập lại link và đăng ký (Video 2)

Video hướng dẫn mở quyền truy cập camera

Video hướng dẫn xóa bộ nhớ đệm (Cache)

Bạn lưu ý trong quá trình hướng dẫn khách hàng để đạt hiệu quả tốt nhất nhé

Chúc bạn thành công!