Hướng dẫn khách hàng vay Cash24 bằng Link có sẵn mã giới thiệu

MFast xin thông báo triển khai việc dùng Link Cash24 có sẵn mã giới thiệu để làm hồ sơ vay cho khách hàng.

1/ Sales không cần hướng dẫn khách hàng nhập mã giới thiệu khi dùng link này

2/ Sales tùy chọn 1 trong 2 cách để giới thiệu khách hàng vay Cash24

Hướng dẫn cách lấy Link có sẵn mã giới thiệu trên MFast như hình bên dưới:

Tham khảo thêm quy trình bán hàng Cash24: Xem tại đây

Anh/chị cập nhật thông tin !