Loading...
Hướng dẫn thanh toán khoản vay

Bước 1: Mở ứng dụng MFast trên di động

Bước 2: Tại Trang chủ, kéo xuống khu vực Thanh toán hoá đơn, dịch vụ và chọn [Khoản vay]

Bước 3: Chọn nhà cung cấp, tức công ty tài chính mà khách hàng cần thanh toán

Bước 4: Nhập Mã hợp động vay và chọn [Tra cứu hợp đồng]

Để biết mã hợp đồng của khách hàng, hãy kiểm tra mã số trên hợp đồng vay vốn hoặc tra cứu online theo hướng dẫn của các công ty tài chính.

Bước 5: Chọn [Thanh toán ngay]

Bước 6: Chọn hình thức thanh toán thông qua số dư ví MFast hoặc thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng

Lưu ý: Đối với thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng quốc tế, MFast sẽ chuyển thanh toán của bạn sang cổng thanh toán Mega Pay để hoàn tất đơn hàng.