Loading...
Hướng dẫn theo dõi kết quả đơn ZaloPay trên trang thống kê

Để người dùng MFast có thể tiện theo dõi kết quả trả đơn hàng hướng dẫn Khách hàng hoàn tất đăng ký và nhận thu nhập, dưới đây là một số trạng thái của đơn và cách xử lý đơn.

Trạng thái 1: Khách hàng đang đăng ký tại ZALOPAY

Diễn giải chi tiết: Khách hàng chỉ mới nhập thông tin qua link của MFast chưa đến bước tải app và đăng ký thông tin hoặc khách hàng không thỏa điều kiện mỗi thiết bị chỉ được đăng ký 1 tài khoản ZaloPay và thiết bị lần đầu tải app.  

Hướng dẫn: Người dùng nên hướng dẫn khách hàng tải app và nhập thông tin để hoàn thành các bước tạo tài khoản.

Trạng thái 2: Tải app và đăng nhập thành công

Diễn giải chi tiết: 

- Khách hàng đã tải app và đăng nhập thành công nhưng chưa liên kết thẻ và phát sinh giao dịch lần đầu tiên trên ví ZaloPay

- Trạng thái "Tải app và đăng nhập thành công" sẽ được cập nhật trong vòng 60 phút 

- Trạng thái này cập nhật khi thỏa điều kiện mỗi thiết bị chỉ được đăng ký 1 tài khoản zalopay và thiết bị lần đầu tải app. 

Hướng dẫn: Người dùng hướng dẫn khách hàng liên kết với thẻ/tài khoản ngân hàng. Xác nhận định danh khi liên kết. Thanh toán dịch vụ tối thiểu 10.000đ

Trạng thái 3: Thanh toán dịch vụ thành công bằng ví ZaloPay

Diễn giải chi tiết

- Khách hàng chưa liên kết tài khoản ngân hàng

- Trường hợp chưa liên kết ví nhưng đã phát sinh giao dịch thường rơi vào trường hợp khách hàng nhận được chuyển tiền từ ví ZaloPay khác sau đó thanh toán dịch vụ

- Trạng thái "Thanh toán dịch vụ thành công bằng ví ZaloPay"sẽ được cập nhật trong vòng 24h

Hướng dẫn: Người dùng hướng dẫn khách liên kết thẻ/tài khoản để hoàn tất các bước đăng ký tài khoản

Trạng thái 4: Liên kết thành công thẻ/tài khoản với ZaloPay

Diễn giải chi tiết:

- Khách hàng chỉ mới liên kết ví chưa phát sinh giao dịch lần đầu tiên

- Trạng thái "Liên kết thành công thẻ/tài khoản với ZaloPay"" sẽ được cập nhật trong vòng 24h

Hướng dẫn: Khách sử dụng ZaloPay và phát sinh giao dịch lần đầu tiên (không sử dụng dịch vụ chuyển tiền từ ví ZaloPay này sang ví ZaloPay)

Trạng thái 5: Khách hàng đăng ký thành công

Diễn giải chi tiết: Khách hàng hoàn tất tất cả các bước và thỏa điều kiện ghi nhận hoa hồng đợt 1

Hướng dẫn: Người dùng chờ hậu kiểm để ghi nhận hoa hồng đợt 2 vào ngày 10 tháng T+1

Trạng thái 6: Khách hàng không thoả điều kiện

Diễn giải chi tiết: Khách hàng hoàn thành các bước nhưng không thỏa điều kiện ghi nhận hoa hồng vì lý do thanh toán dịch vụ qua ví ZaloPay không cùng tháng tải app và đăng ký tài khoản.

Lưu ý: Khách hàng cần hoàn thành tất cả các bước trong cùng 1 tháng mới đủ điều kiện khi nhận thu nhập.

Trên đây là những trạng thái trên app mà người dùng sẽ được cập nhật, hãy lưu ý và hướng dẫn khách hàng để nhận về thu nhập 75K từ ZaloPay.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN