Loading...
Hướng dẫn thiết lập mã PIN đối với thẻ vay MCredit

Hiện sản phẩm thẻ vay MCredit đã triển khai tính năng Green PIN trên App MBBank (Khách hàng chủ động thiết lập mã PIN cho thẻ tín dụng trên App MB). MCredit gửi thông tin đến nhân viên kinh doanh (NVKD) hướng dẫn cho khách hàng thao tác đổi mã Pin, để thực hiện rút tiền tại cây ATM.

  • Link tài liệu hướng dẫn (tại mục 3 Green PIN qua ứng dụng MBBank) Xem tại đây

Ngoài ra, Khách hàng có thể hiện hiện đổi mã Pin tại cây ATM MB Bank với cú pháp soạn tin như File đính kèm. NVKD hướng dẫn khách hàng sau khi đổi mã Pin thành công thực hiện kết thúc giao dịch sau đó mới thực hiện lại thao tác giao dịch rút tiền. Hiệu lực của mã Pin là 30 phút. Mã Pin này chỉ sử dụng để đổi mã Pin do khách hàng tạo lập nhầm bảo mật thông tin Thẻ. Trường hợp khách hàng nhập sai mã Pin vui lòng soạn tin nhắn cú pháp HUYPIN sau đó thực hiện soạn tin nhắn cú pháp nhận PIN và thực hiện đổi mã Pin như bình thường.

Lưu ý: Khách hàng sẽ thực hiện kích hoat Thẻ vật lý theo hướng dẫn in trên Thẻ trước khi thực hiện đổi mã Pin và thực hiện rút tiền ATM.

Bạn lưu ý để hướng dẫn khách hàng nhé