[MCredit] Hướng dẫn về việc khách hàng thay đổi từ CMND sang CCCD

Hiện nay, Nhà nước đang thực hiện chuyển đổi đồng loạt CMND thành thẻ CCCD gắn chip. Để không ảnh hưởng đến trải nghiệm Khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. MCredit xin thông báo hướng dẫn khách hàng thay đổi CMND sang CCCD khi vay vốn tại MCredit như sau:

  • Khách hàng cần bổ sung giấy tờ thể hiện số CMND cũ trước đó
  • Hướng dẫn KH nhận tiền giải ngân khoản vay tại MCredit khi thay đổi CMND

Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng [Click vào đây]

Các bạn cập nhật thông tin, hướng dẫn khách hàng trong quá trình thực hiện hồ sơ nhé!