Kết quả thi đua Cash24_Tháng 12

MFast xin gửi lời chúc mừng đến các bạn Sales đã xuất sắc đạt Giải thưởng “Chất lượng hồ sơ Cash24”

STT Họ Tên Giải thưởng (VNĐ)
1 TRẦN THỊ PHƯƠNG LY 100,000
2 TRẦN THỊ LINH 100,000
3 NGUYỄN HẢI 100,000
4 HỒ LÊ VĨ 100,000
5 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 100,000
6 TRẦN NGỌC ANH 100,000
7 NGUYỄN PHẠM HÀ THANH 100,000
8 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 100,000
9 NGUYỄN THỊ THU DUNG 100,000
10 NGUYỄN NHẬT TÂM 100,000
11 VÕ THỊ THU DUNG 100,000
12 PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG 100,000
13 TRẦN NGỌC CƯỜNG 100,000
14 PHẠM THỊ THU HÀ 100,000
15 VÕ KHẮC ĐỂ 100,000
16 NGUYỄN THỊ THANH THUỲ 100,000
17 TRẦN THỊ HỒNG CẨM 100,000
18 TRẦN MINH TRÍ 100,000

Giải thưởng sẽ được chuyển vào ví tích lũy MFast các bạn trong hôm nay nhé

Chúc các bạn kết thúc Tháng 12 thật nhiều tiền trong ví nhé. Và hãy giữ vững phong độ trong các chương trình tiếp theo !