Kết quả thi đua Top Bảo Hiểm theo ngày

MFast xin gửi đến các bạn Top 3 MFaster bán bảo hiểm xuất sắc đạt giải thưởng 100,000 VNĐ trong những ngày diễn ra chương trình

1/ Ngày 02/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Nguyễn Thị Bảo Yến 1,074,000   100,000
Nguyễn Băng Tâm 924,000   100,000
Trần Thị Phi Thuyền 880,000   100,000

2/ Ngày 03/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Nguyễn Băng Tâm 2,820,000   100,000

3/ Ngày 04/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Trần Thị Phi Thuyền 990,000 100,000
Đạo Văn Thái Hòa 900,000 100,000

4/ Ngày 05/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Trương Hoàng Tân 1,668,000   100,000
Lê Văn Tá 1,020,000   100,000
Đạo Văn Thái Hòa 900,000   100,000

5/ Ngày 06/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Nguyễn Thị Bảo Yến 1,410,000 100,000
Lê Văn Tá 1,020,000 100,000
Đạo Văn Thái Hòa 1,020,000 100,000

6/ Ngày 07/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Nguyễn Thị Bảo Yến 1,680,000 100,000
Bùi Nhật Tâm 1,260,000 100,000
Đạo Văn Thái Hòa 1,020,000 100,000

7/ Ngày 08/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Bùi Đình Việt Hải 840,000 100,000

8/ Ngày 09/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Trần Phú Hùng 1,075,600 100,000

9/ Ngày 11/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Nguyễn Thị Mộng Nghi 900,000   100,000
Nguyễn Hoàng Yến 900,000   100,000
Nguyễn Thị Bích Trang 840,000   100,000

10/ Ngày 12/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Nguyễn Thị Bảo Yến 1,680,000   100,000
Nguyễn Hoàng Yến 900,000   100,000
Nguyễn Thị Mộng Nghi 900,000   100,000

11/ Ngày 13/10/2021

Họ Tên Doanh số (VNĐ) Giải thưởng (VNĐ)
Nguyễn Văn Hải 2,066,981 100,000
Nguyễn Thời 794,000 100,000

Giải thưởng sẽ được chuyển vào ví tích lũy các bạn trong thời gian sớm nhất!

Các bạn tham khảo thêm chương trình thi đua TOP Bảo Hiểm theo ngày tại đây

Như vậy, chương trình thi đua Top Bảo Hiểm theo ngày đã kết thúc vào ngày 13/10/2021. Cảm ơn các bạn đã tham gia rất sôi nổi. Hi vọng các bạn sẽ đồng hành cùng MFast trong những chương trình tiếp theo nhé.

Chúc các bạn thành công!