Làm sao để mua bán bảo hiểm trên CareFast

Để mua bán các sản phẩm Bảo Hiểm trên CareFast, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, mục bảo hiểm tài chính, chọn sản phẩm Bảo Hiểm mà khách hàng tham gia

Bước 2: Chọn [Mua bảo hiểm]

Bước 3: Chọn gói bảo hiểm phù hợp cho khách hàng

Bước 4: Kê khai thông tin

Đối với sản phẩm Bảo Hiểm trên CareFast, người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin kê khai của người hưởng bảo hiểm.

Đặc biệt lưu ý nhập đúng Số Điện Thoại cũng như Email để người thu hưởng nhận được chứng nhận bảo hiểm Online

Bước 5: Xem lại thông tin đã kê khai

Bước 6: Thanh toán đơn hàng bảo hiểm

Hiện tại CareFast hỗ trợ 4 hình thức thanh toán:

  • Số dư ví CareFast
  • Thanh toán bằng thẻ ATM có Internet Banking
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  • Thanh toán bằng Ví ngân hàng liên kết CIMB Bank

Bạn hãy thanh toán bằng phương thức đã chọn. Nhà bảo hiểm sẽ gửi chứng nhận Bảo hiểm điện tử qua Email và SMS và khách hàng đăng ký