Loading...
Làm sao để mua bán bảo hiểm trên MFast ?

Để mua bán các sản phẩm Bảo Hiểm trên MFast, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, mục bảo hiểm tài chính, chọn sản phẩm Bảo Hiểm mà khách hàng tham gia

Bước 2: Chọn [Mua bảo hiểm]

Bước 3: Chọn gói bảo hiểm phù hợp cho khách hàng

Bước 4: Kê khai thông tin

Đối với sản phẩm Bảo Hiểm trên MFAST, người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin kê khai của người hưởng bảo hiểm. Đặc biệt lưu ý nhập đúng Số Điện Thoại cũng như Email để người thu hưởng nhận được chứng nhận bảo hiểm Online

Bước 5: Xem lại thông tin đã kê khai

Bước 6: Thanh toán bằng 1 trong 4 hình thức sau:

  • Thanh toán bằng số dự ví mua sắm
  • Thanh toán bằng điểm tích lũy
  • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa (Có Internet Banking)
  • Thanh toán bằng thẻ quốc tế/ Visa/ Master Card

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong các bước mua bán bảo hiểm trên MFast