Làm sao để rút tiền từ ví tích lũy CareFast về tài khoản ngân hàng liên kết ?

Sau khi bạn liên kết tài khoản ngân hàng thành công. Để thực hiện rút tiền trên MFast về tài khoản ngân hàng liên kết, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại Giao diện trang chủ, chọn mục [Tiền tích lũy]

Bước 2: Chọn mục [Rút tiền]

Bước 3: Nhập số tiền cần rút

Bước 4: Nhập mã [OTP] để hoàn tất rút tiền

Sau khi thực hiện xong, tiền sẽ được chuyển về tài khoản liên kết trong vòng từ 1 đến 2 ngày làm việc.