Loading...
Liên kết tài khoản ngân hàng trên CareFast như thế nào ?

Để thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại thanh công cụ bên dưới màn hình, Chọn [Cá nhân]

Bước 2: Chọn mục Thông tin tài khoản (Người dùng nhấn chọn vào giao diện Tên trên màn hình)

Bước 3: Tại mục [Tài khoản ngân hàng liên kết], dòng [Tài khoản ngân hàng], chọn [Chi tiết]

Bước 4: Nhập thông tin ngân hàng liên kết theo yêu cầu

Bước 5: Người dùng cập nhật các hình ảnh sau:

  1. Tải hình CMND/CCCD 2 mặt
  2. Tải hình chữ ký
  3. Hình chụp chân dung cầm mặt trước CMND

Bước 6: Nhập MST thu nhập cá nhân

Bước 7: Tải Cam kết thuế

Sau đó, CareFast sẽ kiểm tra và phê duyệt tài khoản cá nhân của bạn, CareFast sẽ yêu cầu bạn cung cấp lại các thông tin trong trường hợp bạn cung cấp chưa chính xác, khi tài khoản được duyệt thành công, bạn có thể rút tiền về rồi nhé !