Loading...
Lỗi hệ thống Home Credit

MFast xin thông báo hiện hệ thống Home Credit đang bị lỗi (Như hình bên dưới), các bạn lưu ý tạm dừng lên hồ sơ Home cho đến khi có thông báo mới nhất nhé

Home Credit sẽ khắc phục và thông báo lại các bạn trong bản tin tiếp theo

Các bạn cập nhật thông tin !