Lỗi kết nối với MB Bank

MFast xin thông báo về việc xảy ra lỗi kết nối, dẫn đến việc ghi nhận hoa hồng cho dự án giới thiệu khách hàng mở tài khoản MB Bank, gặp gián đoạn từ ngày 05/10/2021 đến hiện tại.

MFast đang hoàn tất sửa lỗi, và sẽ thực hiện chi trả hoa hồng những trường hợp bị thiếu về cho Sales chậm nhất ngày 20/10/2021.

Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. Trân trọng!