Loading...
Lưu ý khi đổi CMND qua CCCD trên MFast

Đối với trường hợp đổi từ CMND qua CCCD, người dùng vui lòng thực hiện 3 bước như bên dưới để thuận lợi cho việc quyết toán thuế TNCN của chính mình sau này:

  • Không xin cấp Mã Số Thuế mới với cơ quan thuế
  • Cập nhật số CCCD mới cùng Mã Số Thuế đang có với cơ quan thuế mình đã đăng ký
  • Không tạo tài khoản MFast khác với số CCCD mới mà gửi yêu cầu cập nhật số CCCD mới về hotro@mfast.vn ngay trên chính tài khoản đang sử dụng.

Việc tạo thêm một Mã Số Thuế mới sẽ gây khó khăn cho việc quyết toán thuế TNCN của chính bạn sau này.

Do vậy, MFast xin thông báo để Người Dùng lưu ý và thực hiện đúng. Mã Số Thuế của bạn sẽ được MFast gửi thông báo trên tài khoản MFast của bạn. Xin vui lòng lưu ý kiểm tra lại thông tin và báo lại cho MFast nếu có thắc mắc cần hỗ trợ

Hộp thư MFast: hotro@mfast.vn