Loading...
Lưu ý khi lên hồ sơ Easy Credit

Để đảm bảo tỷ lệ duyệt thành công và không mất nhiều thời gian xử lý hồ sơ. Các bạn lưu ý trước khi nhập liệu hồ sơ Easy Credit trên Portal, cần phải kiểm tra thông tin khách hàng thông qua công cụ "Kiểm tra điều kiện khởi tạo khoản vay" (Eligible Tool) đã được triển khai từ ngày 06/04/2020.

Chi tiết hướng dẫn [Click vào đây]

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo toàn bộ tài liệu hướng dẫn EC tại: https://www.mfast.vn/san-pham-easy-credit/

Chúc các bạn thành công !